Skip to main content

Wanneer Roto een innovatief nieuw product lanceert, is dat slechts het startschot voor een doorlopend project van continue re-evaluatie en verbetering. We spraken met Chris Cauwenberghs, ons hoofd productaanpassing en productmarketing voor West-Europa, om meer te weten te komen.

 

Hallo Chris. Welk type productverbeteringen kunnen klanten verwachten in de nabije toekomst?

“De algemene trend is dat onze ingenieurs proberen om synergieën tussen productgroepen te creëren. Met andere woorden, gemeenschappelijke onderdelen en het gebruik van dezelfde technologie voor meerdere toepassingen. Op deze manier worden de beslagsystemen beter op elkaar afgestemd.

Dit hebben we vaak gezien bij het Tilt&Turn-programma, waar een technologie wordt toegepast voor verschillende schuif- en deursystemen. We evolueren zoveel mogelijk in de richting van universele onderdelen en technologieën voor meerdere beslagsystemen.

Dit biedt voor ons duidelijke voordelen, want het helpt om onze productiekosten onder controle te houden waardoor we nog meer kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ook voor raam- en deurfabrikanten levert dit grote voordelen op, aangezien het alles eenvoudiger maakt. Wanneer gedeelde onderdelen en dezelfde productietechnieken worden gebruikt voor verschillende productgroepen, wordt het gemakkelijker om beslag aan te kopen, te verwerken en te installeren. De beperktere complexiteit maakt het leven een stuk eenvoudiger voor iedereen.”

Soms maakt Roto een nieuw product dat de markt door elkaar schudt, om dan snel te beginnen werken aan de volgende versie. Is de Patio Inowa 400 hier een goed voorbeeld van?

“Absoluut. Een heel goed voorbeeld, want we zien nu al dat dit product het al beter doet dan andere schuifsystemen op de markt wat de weersbestendigheid en energie-efficiëntie betreft. En dankzij de bijzonder geringe bedieningskracht is dit systeem uiterst gebruiksvriendelijk.

De Patio Inowa is ons belangrijkste schuifsysteem geworden en wij breiden deze technologie dan ook uit naar andere schuifbehoeften. Nu hebben we deze versie met een maximale vleugelbelasting van 400 kg, vandaar de naam Inowa 400.”

Hoe is het nieuwe systeem tot stand gekomen?

“We volgen trends op de markt om te voorspellen waar de vraag in de toekomst vandaan zal komen en daarnaast blijven we uiteraard in contact met onze klanten en zoeken we uit welke nieuwe zakelijke mogelijkheden zij wensen te ontwikkelen. Hieruit vloeit dan een doelgerichte productaanpassing voort, want we weten dat we het product mee laten evolueren met de behoeften van de markt.”

“De Patio Inowa is ons belangrijkste schuifsysteem geworden en wij breiden deze technologie dan ook uit naar andere schuifbehoeften. Nu hebben we deze versie met een maximale vleugelbelasting van 400 kg, vandaar de naam Inowa 400.”

Wat zijn de belangrijkste redenen voor de ontwikkeling van de Patio Inowa 400?

“Het succes van de oorspronkelijke Inowa heeft geleid tot nieuwe eisen vanuit ons klantenbestand. Onze klanten willen vooral groter worden en daarbij hun prestaties en vlotte werking in stand houden. Energie-efficiëntie is de grote drijfveer. Het milieu staat centraal en regeringen steunen woningrenovaties als een manier om de koolstofvoetafdruk te verkleinen.

De energie-efficiëntie van ramen heeft een plateau bereikt. Binnen dit domein kunt u slechts heel kleine verbeteringen doorvoeren als u al moderne ramen hebt. Heel wat schuifsystemen hinken echter ver achterop ten opzichte van wat u kunt bereiken met de Patio Inowa. Schuifelementen zijn vaak een “zwakke schakel” voor warmteverlies en daarom kan een efficiënt systeem, zoals Inowa, een groot verschil maken.”

De verdubbeling van de maximale vleugelbelasting van 200 tot 400 kg is aanzienlijk. Hoe zijn de Roto-ontwerpingenieurs hierin geslaagd?

“Het team streeft er altijd naar om enkel aan te passen wat echt noodzakelijk is, en daarom blijft een groot deel van het systeem identiek. De belangrijkste verandering is de opwaardering van de rollen boven- en onderaan. We hebben ook de middensluiters aangepast: de nokken hebben nu rollagers. Eigenlijk heeft elk onderdeel dat een rol speelt bij de verplaatsing van de vleugel nu rollagers in plaats van het glij- of schuifsysteem. Dit maakt het systeem zo soepel dat het zelfs bij de zwaardere belastingen beter presteert dan de oorspronkelijke versie. Ik moet zeggen dat onze ingenieurs en ons R&D-team fantastisch werk geleverd hebben. Ik raad mensen aan om het zelf eens te proberen.”

Is Patio Inowa 400, gezien de maximale belasting van 400 kg, vooral bedoeld voor aluminium- en houtproducenten?

“Een ander groot voordeel van Inowa is dat het systeem geschikt is voor verschillende materialen, zowel voor aluminium en hout als voor PVC. Het klopt dat we bij de maximale belasting geen PVC-ramen zouden verwachten, maar het systeem kan bijzonder nuttig zijn voor PVC-fabrikanten wanneer zij eenheden moeten maken die net iets zwaarder wegen dan de limiet van 200 kg die gold voor de oorspronkelijke versie. De soepelheid van de herziene lagertechnologie maakt van de Patio Inowa 400 ook heel aantrekkelijk ‘premium model’.”

“Een ander groot voordeel van Inowa is dat het systeem geschikt is voor verschillende materialen, zowel voor aluminium en hout als voor PVC.”

Eerder vertelde u al hoe de Tilt&Turn-technologie wordt uitgebreid tot andere productgroepen om tot synergieën te komen. Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Een andere nieuwe ontwikkeling die u binnenkort kunt verwachten is de Door Safe H650. Dit systeem is voornamelijk ontworpen voor een andere markt, maar het kan hier in West-Europa ook voordelen bieden.

Wanneer onze deursystemen in een extreem koud klimaat worden gebruikt, is het gebruikelijk om hoekoverbrengingen te gebruiken, zodat de sluitpunten op het horizontale deel van de deur kunnen worden geplaatst om de deur beter af te dichten tegen de weersomstandigheden.

Onze hoekoverbrengingen van Tilt&Turn zijn hiervoor geschikt, maar er is een klein probleem met de compatibiliteit, omdat er op onze deursloten 20 mm beweging is in de aandrijfstangen. De hoekaandrijvingen laten deze mate van beweging toe, maar het draaikiep beslag heeft een ingestelde middenfixering met een beweging van 18 mm.

Daarom moeten fabrikanten, wanneer zij een hoekoverbrenging op een deurslot monteren, eerst de vooraf ingestelde middenfixering deactiveren alvorens deze aan te sluiten. Dit vertraagt de productie en vergroot ook het risico op fouten.

De nieuwe Door Safe H650 zal 18 mm beweging hebben in het aandrijfsysteem, zodat het mogelijk wordt om een splinternieuwe hoekoverbrenging aan te sluiten en de vooraf ingestelde middenfixering op de juiste manier te breken, door het beslag te hanteren wanneer alles gemonteerd en vastgeschroefd is.”

Zal dit een verschil maken voor klanten in West-Europa?

“Dit maakt geen verschil voor de manier waarop ze de sloten momenteel bevestigen. De maten en routeringsposities blijven identiek, en het zelfde geldt voor de sluitstukken. De mogelijkheid om een hoekoverbrenging zo gemakkelijk te monteren kan nuttig zijn, vooral in Scandinavië waar dergelijke sloten op balkondeuren worden gebruikt. Fabrikanten waar ook ter wereld kunnen hoekoverbrengingen gebruiken voor overstromingsbestendige deuren.”

 

Was dit een gelegenheid om andere wijzigingen door te voeren?

“Ja, en we doen graag meer dan een aanpassing tegelijk als dat kan; het is immers goedkoper als je meerdere wijzigingen opneemt in een totaalproject. In het geval van de Door Safe H650 hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om het interne mechanisme van de hoofdslotkast een upgrade te geven. De maximale kracht die op het mechanisme kan worden uitgeoefend bedraagt momenteel 15 kg. Dit wordt verhoogd tot 20 kg. Ook hier houdt dit geen verandering in voor de fabrikant, maar het slot zal nog beter bestand zijn tegen beschadiging.”

Hoe kunnen klanten het best op de hoogte blijven van productverbeteringen?

“Als ze nog niet op onze e-maillijst staan, raden we klanten altijd aan om zich in te schrijven. Wij sturen de downloads met nieuwe productinformatie altijd uit zodra ze beschikbaar zijn, en u krijgt ook de maandelijkse nieuwsbrief met links naar Roto More.

U houdt ook best contact met uw Roto-vertegenwoordiger, want de voordelen zijn wederzijds. Wanneer klanten ons vertellen over de problemen – groot of klein – die zij ondervinden, over wat zij graag zouden willen hebben of de markten die zij graag zouden willen bereiken, dan ontstaan daaruit de ideeën die dan leiden tot de productontwikkeling.”

Maak een afspraak met ons.

Praat met uw lokale Roto-vertegenwoordiger. Vul hier uw gegevens in en zij nemen contact met u op om alles verder te regelen.

Door onderstaand formulier in te vullen en verzenden gaat u akkoord met onze privacyovereenkomst.